Övrig litteratur

 • Bedömning i och av skolan (Christian Lundahl & Maria Folke-Fichtelius mfl) Studentlitteratur
 • Hjälpmedelsboken (Gunilla Gerland) Pavus förlag 2014
 • Den lärande hjärnan (Torkel Klingberg) Natur & Kultur
 • Ett barn i varje klass - om DAMP/MDB/ADHD (C Gillberg) Bokförlaget Cura AB
 • Studiomodellen- att organisera stödundervisning (Gunilla Kjellström & Heléne Nordberg) Gothia
 • Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv (Inga-Lill Vernersson) Studentlitteratur
 • ADHD-projektet (T Duvner) Liber
 • Att leva med barn med DAMP, Dyslexi och Aspergersyndrom (V Beckman) Bokförlaget Cura AB
 • Barn med koncentrationssvårigheter (Björn Kadesjö) Liber
 • Barnneuropsykiatri, MBD/DAMP, autistiska störningar,dyslexi (T Duvner) Liber
 • Föräldrakontakt (Flising, Fredriksson, Lund) Informationsförlaget
 • Janne borde vara vänsterhänt (Helena Roininen)
 • Tanketräning (P Wallenkrans) Warne förlag
 • Träna dina sinnen (P Wallenkrans -97)
 • Mindmapping och minnesteknik (Svantesson) Brain Books
 • Lätttlärt - en handbok i studieteknik(Bosund) Almqvist&Wiksell
 • Studieteknik för gymnasiet och Komvux, Svenska studieförlaget
 • Vara Växa Lära med C- metoden (N Cameron och R Fougstedt)
 • Så taänker barn och så borde skolan undervisa Brain Books (Howard Gardner -98)
 • Alla barn är begåvade på sitt sätt (Dunn, Dunn, Treffinger) Brain Books
 • Barns olika intelligenser (Armstrong) Brain Books
 • Foten på hjärtat Dokumentär om 3 "vanliga, ovanliga" ungdomar. Filmen är tänkt att bli ett medium för ungdomar med funktionshinder.