Forskning

På denna sida redogörs för aktuell svensk forskning och utredning.
OBS! Utan anspråk på att vara komplett! Länkar hittar ni i länklistan.

För att hitta mer forskning, sök i DiVA-portalen som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser i Sverige. Sök på tex dyslexi.

 

Dyslexi - kunskapsöversikt 2007

 

Metoder för att hjälpa/träna vid dyslexi

 

Undervisning och specialpedagogik

 

Läsutveckling och lärande

 

Bilder och dyslexi

 

Skriva digitalt

 

Hjärnan, genetik och dyslexi

 

Studera på universitet med dyslexi

 

Stöd vid dyslexi

 

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon kort_om_dyslexi_vetenskapsradet.pdf
PDF icon dyslexi_en_kunskapsoversikt.pdf

Länkar

Myrberg: Konsensusprojektet
Myrberg: Dyslexi - en kunskapsöversikt
Taube, Karin: PISA och Pearls
Alitalo, Tarja: Lärare i åk 1-3
Linda Fälth: Kombinerad träning främjar god läsutveckling.
Olofsson, Taube, Ahl: Att studera på universitetet med dyslexi
Catarina Schmidt: Hur blir barn bokslukare?
Anna Fouganthine: Dyslexi genom livet
Svenska dyslexiföreningen
Dyslexistiftelsen