Ge en gåva

Ge en gåva eller ge bort en gåva. Bidra till vårt viktiga arbete för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Vi kämpar för rätten till stöd i utbildning och arbetsliv, samt förbättrad tillgång till samhällsinformation och kultur.
 
1 Från 2 Slutförd

-------------------------------------------------

Vill du ge ett fast belopp?
Stöd oss via Swish med:

-------------------------------------------------

Eller, ge ett valfritt engångsbelopp.