Sök bidrag

Sök bidrag.

Förbundsstyrelsen avsätter en årlig summa för ungdomsverksamhet. Medlen är till för att stimulera till lokal och regional verksamhet. Länsavdelningar och lokalföreningar kan söka pengar årligen före den 1 maj och 1 oktober. Se bifogad ansökningsblankett i länklistan.

Det finns även möjlighet att söka kommunala bidrag för ungdomsverksamhet.

Bifogat material

Microsoft Office document icon ansokan_ungdomsverksamhet.doc