Ungdomsstyrelse

I ungdomsstyrelsen 2016-2017 sitter:

Johan Sallby; Ordförande

Tobias Svahn; Kassör

Evelina Östlund; Sekreterare

Ingela Pedersson; Ledamot

Vanessa Juhlin; Ledamot

Kontaktperson:

Johan Sallby; Ordförande

Tel: 073-816 62 51 

Ämnen