Medlemsförmån – Talsyntes i molnet

Som medlem i Dyslexiförbundet får du ett webbaserat läs- och skrivverktyg, ClaroRead Anywhere Plus. Det är en ordbehandlare som du använder för att skriva eller få skriven text uppläst med tal.

Tjänsten är gratis för medlemmar.

Läs om varför talsyntes är så bra för personer med dyslexi.

Filmen ovan visar hur talsyntesen fungerar.

För att använda verktyget: 

 • Leta reda på senaste numret av Medlemsbrevet som du får per e-post.
 • Klicka dig sedan vidare till ClaroRead Anywhere.

Om du blir medlem idag kan du höra av dig till medlemsreg@dyslexi.org för att få det senaste medlemsbrevet.

Klicka här för att bli Medlem och Stödmedlem.

Bakom erbjudandet står företaget Svensk Talteknologi, som på det här sättet vill stödja förbundet och dess medlemmar. Ännu idag har tyvärr inte alla som behöver tillgång till en bra talsyntes. Många regioner stödjer inte dyslektiker och det finns fortfarande skolor som inte kan erbjuda eleverna talsyntes.
- På det här sättet vill vi hjälpa alla som har behov. Kan vi samtidigt hjälpa förbundet att få fler medlemmar är vi glada för dett, säger Anders Abrahamsson, vd för Svensk Talteknologi.

Välkommen att använda verktyget!

ps. Organisationer måste vara stödmedlemmar för att få tillgång till verktyget.Faktaruta:

ClaroRead Anywhere Plus

ClaroRead Anywhere Plus är en webbaserad talsyntes.
När man startar så öppnas en webaserad ordbehandlare
som används för att skriva eller få skriven text uppläst med tal.

Funktioner

 • Skriva text och får den uppläst
 • Du kan klistra in text från andra program.
 • Här har du möjlighet att kunna öppna och spara text
 • textdokument från Dropbox och GoogleDrive
 • OCR-funktion som gör att du kan få PDF-filer upplästa
 • Vid användning av tablet eller smartphone tas en bild som du sedan får texten uppläst
 • Du har möjlighet att att välja och ändra hastighet på en mängd högkvalitativa röster på flera olika språk
 • Ordförklaring finns för att hjälpa dig
 • Markörmedföljning finns med och innebär att texten markeras samtidigt som den läser den för att hjälpa dig veta var i text den läser
 • Diktering innebär att du kan prata in istället för att skriva texten.
 • Lyssna på ord och/eller mening när du skriver text automatiskt.
Ämnen:

Relaterade artiklar

Ingen talsyntes på nationella proven, enligt Skolverket