Hur ska man bedöma en elev som inte skriver?

Framsidan av Stödåtgärder
Hur kan man bedöma en elevs språkkunskaper om hen inte skriver?

Det kan vara mycket svårt att som lärare veta hur man ska göra för att bedöma en elevs kunskaper i språk om hen inte skriver själv.

Som lärare får man börja med att ta ställning till om det finns funktionshinder kvar som gör att eleven inte når kunskapskraven. Hur mycket har skolan gjort för att hjälpa eleven över det hindret? Finns det något mer som kan göras? Läs på i Skolverkets utmärkta litteratur "Stödinsatser i utbildningen" om vad ni kan göra mer. Det finns till exempel bra möjligheter för elever som talar bra att prata in sin text på datorn eller i paddan/mobilen.

När allt har gjorts för att hjälpa eleven ska läraren bortse ifrån funktionsnedsättningen i sin bedömning av elevens kunskaper.

Läs mer om hur elever kan få hjälp att skriva på SPSM:s hemsida.

 

Ämnen:

Länkar

Stödinsatser i utbildningen