Kurs för struktur inom läs- och skrivutveckling

Vuxna som studerar
Skolverket erbjuder nu alla huvudmän i Läslyftet möjlighet att utveckla bättre strukturer för läs- och skrivutveckling. Anmäl dig i dag.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) på Skolverket erbjuder en utbildning för att skolor ska få till ett bättre systematiskt kvalitetsarbete för läs- och skrivutveckling.

Anmäl er skola senast den 29:e mars.

Ämnen:

Länkar

Anmälan hos Skolverket