Bidra i projektet om läromedel anpassade för personer med funktionsnedsättning!

Du kan vara med och bidra i kartläggning av läromedel anpassade för personer med funktionsnedsättning!

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, driver ett projekt för att få en kartläggning av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Första delen i uppdraget är en kartläggning av över vilka tillgängliga läromedel som finns samt hur dessa används. Kartläggningen kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2017 av oberoende konsulter från företaget Education Analytics AB.

Är du intresserad av att bidra till deras kartläggning kan du anmäla intresse via intresseanmälan på MTM’s hemsida. Länk dit finns längre ned. 

Uppdraget ska mynna ut i: 

  • En rapport över hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola
  • Förslag på möjliga åtgärder och förändringar av verksamheten
  • En konsekvensbeskrivning och vid behov en redogörelse för nödvändiga förändringar av MTM:s och SPSM:s instruktioner
  • Eventuellt förslag om vidare utredning lämnas om det bedöms nödvändigt

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Ämnen:

Länkar

Information om kartläggning av tillgängliga läromedel från förskola till högskola
Intresseanmälan till kartläggningen