Fler vill ha muntliga prov på högskolan

- När jag läste på universitetet för 25 år sedan fick vi dyslektiker ett utmärkt stöd i form av olika anpassningar, till exempel muntliga prov. Idag har antalet studenter med olika behov ökat markant och universiteten hänger inte alltid med.

Det säger Dyslexiförbundets rådgivare Inger Rålenius som 7 mars träffade samordnare från landets högskolor och universitet. Dessa ger stöd till studenter med olika former av funktionsnedsättning.

Antalet studenter som beviljats stöd har tredubblats på tio år, från cirka 5000 år 2008 till 15 0000 förra året. Men lärosätena får ingen kompensation för den extra arbetsinsats det innebär för lärarna. Idag kan det ibland vara svårt att få muntliga prov beviljade av examinatorerna, eftersom antalet studenter med varaktiga funktionsnedsättningar ökat.

Ett tips kom från Statens Lantbruksuniversitet (SLU), där man har man börjat skriva in i kursplanerna att elever med olika funktionsnedsättningar kan få alternativ examination. För kursplaner måste ju följas.

Inger Rålenius fick under träffen med samordnarna tillfälle att presentera Dyslexiförbundets rådgivning och föreläsningspaket.

- Jag berättar gärna om hur man som lärare och examinator på bästa sätt kan bemöta studenter med dyslexi, säger Inger Rålenius.

Responsen var god och många samordnare berättade om att de uppskattar kontakten med Dyslexiförbundets lokalavdelningar runt om i landet.

Text: Ylva Bjelle

Länkar

Artikel i SvD om ökningen av studerande med särskilt stöd
Tentasal för olika behov på Uppsala Universitet
Studera med funktionsnedsättning, länk till studera nu