Informationsträff med SPSM i Örebro

SPSM kommer och besöker oss och berättar om sitt arbete.

Informationsträff: Vi bjuder in till en träff med Agneta Wikström och Agneta Delin från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). De kommer till oss för att informerar om sitt arbete med tillgänglig lärmiljö för alla. De jobbar som ett stöd för skolans personal i olika specialpedagogiska frågor. Det kommer att finns möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika.  Alla välkomna både medlemmar och allmänhet och skolfolk! 

När: Tis. 13 Nov. kl. 18.30-20.00 
Var: Leif Eriksson rummet, NB Brukarhuset Mellringevägen 120B 
Anmälan: Senast Tors. 8 Nov.

till vår mejl dyslexiorebro@gmail.com eller på telefon till Gert Andersson tfn. 070-754 96 2

Ämnen: