EASIT hade seminarium i Tyskland

Bild från arbetsmöte
I samband med seminariet i Tyskland höll EASIT ett arbetsmöte.
Det är inte alltid lätt att förstå innehållet på tv eller i videos. Det vill det europeiska projektet EASIT ändra på. Projektet samlar in kunskap om hur det ska gå till. Dyslexiförbundet är en partner i EASIT.

Kunskapen från EASIT ska spridas på olika sätt, bland annat via ett gratis utbildningsmaterial på webben. Ett annat sätt är seminarier som hålls på olika platser i Europa. I mars ordnades det första seminariet i München i Tyskland. Då presenterades del 1 av projektet. En enkät hade skickat till personer som arbetar med översättning, lättbegripligt språk, syntolkning och undertexter. Syftet var att ta reda på mer om deras utbildning och hur de jobbar idag. 

Sammanlagt kom 128 svar från Sverige, Slovenien, Tyskland, Italien och Spanien. Den visar på ganska stora skillnader mellan länderna. En skriftlig rapport finns snart på EASIT:s hemsida. Då får vi veta mer om läget i Sverige. 

Text och foto: Ester Hedberg 

Ämnen: