Nu rullar medlemsutbildningarna vidare

Välkommen på medlemsutbildning på Bollnäs folkhögskola
Välkommen på medlemsutbildning på Bollnäs folkhögskola 13-15 september
Välkommen på medlemsutbildning på Bollnäs folkhögskola 13-15 september. För medlemmar i Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Örebro.

 

Förbundet genomför medlemsutbildningar på fem platser i Sverige.

Vi har tidigre varit i Skellefteå och Borås.

Nu är turen för medlemmar i Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Örebro.

Tid och plats: 13-15 september på Bollnäs Folkhögskola.

Vi samlas klockan 16.30 på fredagskvällen den 13 september och håller på till 15.00 på söndag 15 september.   

Syfte är att lära sig mer om dyslexi, dyskalkyli och förbundet. Vi kommer också dela erfarenheter om hur vi kan nå ut med våra frågor.

Vi går även igenom ”Olika roller och olika engagemang”, ”Hur jobbar vi med projekt?”, ”Verksamhetsplaner, vad är det?”, ”Att informera, hur gör man?”, ”Dyslexiförbundets Powerpoint, enkla metoder och verktyg”.

ABF informerar om det stöd de kan ge distrikten.

Kostnaden är 500 kr per deltagare som vi fakturar din förening.

Då ingår billigaste färdsätt plus logi och alla måltider.

Finns det ingen förening där du bor står förbundet för kostnaden.

Vi välkomnar också er som tidigare inte varit aktiva att anmäla er.

Anmälan: ange distriktets namn, e-post och telefonnummer. Ange om du inte behöver övernattning.

Vi kommer skicka ut mer detaljerad information till er som anmält er.

Blir vi för många får vi dela platserna geografiskt.

Varmt välkomna!

Anmälan skickas till Inger Rålenius, Dyslexiförbundet kansli.

Inger Rålenius  Inger.ralenius@dyslexi.org

Frågor Telefon 08- 665 17 08  eller 0734 15 77 88.

Denna inbjudan har i dag gått ut till alla medlemar i dessa fyra län Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Örebro. 

Inbjudan har gått som mail eller brev till de som vi ej har mailadressen till .

Senare i höst/vinter kommer vi ordna flera medlemsutbildningar för resterande distrikt.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Kallelsen till medlemsutbildning13- 15 sep på Bollnäs folkhögskola