Inventerar Special pedagoger

Sitter i skrivande stund och inventerar "Special pedagoger samt Special lärare" I Norrbotten och antalet som har utbildats 2016-2018 är 130 st.
Kommer att starta ett samarbete med Region Norrbotten i dessa viktiga bitar vad som gäller elever som upplever att man kanske har Läs&skriv svårigheter med mera.

Ämnen: