Politiker lyfter frågan

Bilden visar en medelålders man med mikrofoner framför sig.
Roger Haddad vid Riksdagens frågestund.
Politikern Roger Haddad (L) lyfte frågan om anpassningar av nationella prov under frågestund i Riksdagen. Se filmen.

Han uppmärksammade domen i Örebro tingsrätt i november 2019. Domen säger att eleven Hampus,  som inte fick använda sitt hjälpmedel i nationella proven i sexan, varit utsatt för diskriminering. 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) svarade att hon tycker att det är viktigt att Skolverket nu följer frågan noga.

Rober Haddad påpekade att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har en annan uppfattning i frågan än Skolverket.

Läs mer om domen i Örebro.

Se filmen från frågestunden i Riksdagen. Börja från cirka 18.40 minuter.
 

Ämnen: