Bråkar bokstäverna med barnen?

Foto MI PHAM/Unsplash
Skänker du en gåva till Dyslexiförbundet ökar våra möjligheter att stödja de som har läs,- skriv- och räknesvårigheter. Vi är lika tacksamma för alla gåvor – stora som små.

 Ge en gåva:

 

Ämnen: