Internsida föreningar

Våra interna, låsta information finns i Office 365.

Hemsidan för röreningsarbete ligger i Sharepoint, e-posten i Outlook och diskussionsforum finns på Facebook.
 

Facebook
Det finns en stängd grupp på Facebook som heter " nätverket Dyslexiförbundet " som är till för föreningsaktiva. Du hittar den på: https://www.facebook.com/groups/netverk.dyslexiforbund
Ansök om att få gå med i gruppen så blir du insläppt. 
 

Outlook, Sharepoint och Office 365
Outlook och Sharepoint kommer du åt genom din webbläsare. De är en del av Office 365 från Microsoft.

  • Outlook - använder du för att läsa din e-post.
  • Sharepoint - använder du för att hitta blanketter och få mer information om arbetet i föreningarna.

 

Logga in
Obs! 
Vid inloggning, ange Arbetskonto om du får frågan.

För att komma åt den interna informationen måste du öppna en webbläsare och

 

Lösenord
Du loggar in på Office 365, Outlook och Sharepoint med samma lösenord hos Dyslexiförbundet.

Skriv till forbundet@dyslexi.org eller ring till kansliet 08-665 17 00 så hjälper vi dig.