Lokalföreningen Dyslexiförbundet i Strängnäs har lagts vilande

Vid Extra årsmöte nr. 2, den 7 december-2020 Beslutades att lägga lokalföreningen vilande

Medlemmarna kommer nu att tillhöra lokalföreningen Dyslexiförbundet i Eskilstuna
För kontakt m.m. se, www.dyslexi.org/eskilstuna

Vid Extra årsmötet beslutades även att årsmöte ska hållas senast den 15 mars 2022
Då ska beslutas om Strängnäs-föreningen ska
återuppta sin veksamhet eller om den ska läggas ner.

Är du intresserad av /eller vet du någon som är intresserad att ingå i styrelsen för Strängnäs, kontakta då undertecknad.
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Passar här samtidigt på att till de personer som ingått i
interimsstyrelsen, skicka ett stort och innerligt tack.

Medlemsbrev samt de olika årsmötesprotokollen finns att läsa nedan

Protokollet från Extra årsmötet nr.2 kommer enart

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Brev till Medlemmarna
Microsoft Office document icon Protokoll Extra Årsmöte nr. 2, den 7 december
Microsoft Office document icon Protokoll Extra Årsmöte, den 19 november
Microsoft Office document icon Minnesanteckningar Årsmötet, den 4 november