Kallelse till extrakongress

Foto Element5 Digital on Unsplash
Dyslexiförbundet håller extrakongress den 7 mars 2021. Anmälan senast 16 februari.

När & var

Söndagen den 7 mars 2021, klockan 16.00 i zoom

Kongressen består enligt stadgarna av förbundsstyrelsen, revisorer och ombud för distrikten. Förbundsstyrelsens ersättare har närvaro-, yttrande och förslagsrätt.

Dagordning

Det är ändas frågor på dagordningen som kommer behandlas på extrakongressen. För dagordning se bilaga 1, nedan.

Ombud

För ombudsfördelning se bilaga 2, nedan. Ombud är i första han samma personer som vid kongressen 2019. Distrikt kan om så önskas skicka annat ombud.

Anmälan Mejla anmälan till helene.kindstedt@dyslexi.org . I anmälan ska namn på ombud samt deras telefonnummer och mejladress finnas med. Sicka in anmälan så fort ni kan, dock senast tisdag den 16 februari.

Zoom-länk till kongress skickas till de som anmälts tillsammans med underlag från valberedning 2 veckor innan extrakongressen.
 

Dagordning till extra kongress

1. Extrakongressen öppnas

2. Upprättande och justering av röstlängd

3. Fråga om extrakongressen blivit utlyst enligt stadgarna

4. Fastställande av dagordning och arbetsordning för extrakongressen

5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för extrakongressen

6. Val av två protokollsjusterare

7. Val av minst två rösträknare

8. Val av förbundsordförande

9. Eventuellt fyllnadsval av vice ordförande

10.Eventuellt fyllnadsval av ekonomiansvarig.

11.Eventuellt fyllnadsval av förbundsstyrelsens övriga ledamöter

12.Eventuellt fyllnadsval av förbundsstyrelsens ersättare, som träder in i tur och ordning som de får röstetal eller blir valda.

13.Eventuellt fyllnadsval av två förtroende revisorer och två revisorsersättare

14.Eventuellt fyllnadsval av valberedning (se även § 4 mom 5)

15.Övriga frågor

16.Kongressen avslutas.
 

Antal ombud från varje distrikt till extrakongressen den 7 mars

Distrikt 
Geografiskt mandat 
Medlemsantal 2018-12-31 
Medlems-mandat 
Ombud totalt

Blekinge 

55 
1
2

Dalarna 


206 
2
3

Gotland


29 
1
2

Gävleborg
 1 
251 
2
3

Halland 


208 

3

Jämtland 


37 
1
2

Jönköping 


143 
1
2

Kalmar 


84 
1
2

Kronoberg 


49 
1
2

Norrbotten 


98 
1
2

Skåne 

1299 
7
8

Stockholm 


1612 

10

Sörmland 

 


193
1
2

Uppsala 


219 
2
3

Värmland 

 


416 

4

Västerbotten 

 


229 

3

Västernorrland 

60 
1
2

Västmanland 

210 
2
3

Västra Götaland 


643 
4
5

Örebro 

128 
1
2

Östergötland 

191 
1
2

 
 
 
 
 

Summa 
 
 
 
67

 

Kommentar

Därutöver har ordinarie ledamöter i Förbundsstyrelsen vardera 1 röst förutom i ärenden rörande gången verksamhet och förvaltning.

Förbundsstyrelsen 7

Summa röster totalt 74

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil Kallelse till extrakongress 2021 (worddokument)