”Verktygen gör mig mer medveten om språket”

– I framtiden när jag börjar jobba, då är det mycket möjligt att jag använder OribiSpeak, säger Viktor Andersson.
Viktor Andersson, 18 år, Kristianstad.

Sysselsättning: Studerar 3:e året, Bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning plåtslageri), Wendesgymnasiet, Kristianstad.

Verktyg: StavaRex och SpellRight.

Vad är det? StavaRex är ett rättstavningsprogram på svenska. SpellRight är ett rättstavningsprogram för svenskspråkiga som skriver på engelska. Båda programmen är speciellt framtagna för personer med läs- och skrivsårigheter.

Pris: Stava Rex PC/Mac 1 anv: 790 kr inkl. moms. SpellRight PC/Mac 1 anv: 990 kr inkl. moms

Stava Rex för Google dokument: 149 kr/år. SpellRight för Google dokument: 149 kr/år

 

Hur länge har du använt StavaRex och SpellRight.?

Jag har använt både StavaRex och SpellRight i åttan, nian och första året på gymnasiet. Jag använde också OribiSpeak för att få engelska texter upplästa. 

 

I vilka situationer använder du verktygen?

Nuförtiden använder jag StavaRex mest när jag ska skriva något inom historia eller religion. Det är de enda teoretiska ämnena jag. Men ibland använder jag programmet även privat. SpellRight använder jag inte så ofta, men det är bra när man ska skriva på engelska. OribiSpeak använder jag till exempel på internetsidor på engelska, då markerar jag texten, startar programmet och så läser talsyntesen.

 

Vilken skillnad gör det för dig?

Största skillnaden är att jag får flyt i texten. När jag skriver själv kan det bli felstavat och konstiga meningar och styckesindelningar. För mig spelar det inte så stor roll, men för andra.

Verktygen gör mig mer medveten om språket, jag lär mig nytt hela tiden. Det är viktigt att skriva själv också, känna sig lite duktig över att klara sig utan verktygen

 

Vad är bra med verktygen?

Båda rättstavningsprogrammen är väldigt bra med de svåra orden. Jag skriver en bit och sedan startar jag programmet, så markerar den ord som är svåra och frågar om den är det här jag menar. Dessutom hjälper den mig att rätta stavning och grammatik.

 

Vad är dåligt med verktygen?

Jag kan bara markera en liten bit av texten åt gången, som meningar, ord eller stycke. Det är en begränsning. Då tror programmet att jag bara behöver hjälp med den här biten. Jag skulle vilja kunna markera hela texten och kolla allt på en gång. Annars kan det bli fel, till exempel när det gäller tempus.

 

Har du använt eller använder du andra verktyg?

Inlästa läromedel som jag kan ladda hem och de funkar väldigt bra - vi har både Studentlitteratur och Inläsningstjänst. Men helst vill jag läsa själv, det är så lätt att drömma sig bort när man bara lyssnar. Det brukar funka ganska bra att läsa och lyssna samtidigt, i synnerhet när det är intressant.

Verktygen använder jag mest i datorn och i en Ipad. Min egen telefon försöker jag hålla fri får allt som rör skolarbetet.                     

 

Text: Ester Hedberg

Länkar

Dyslexiförbundets tips på appar
Artikel om Linnea som använder Tortalk.
Verktygen som hjälper dig att läsa och skriva