Träffa oss i Almedalen 2021

Den 6 juli har vi digitalt seminarium på Almedalen. Boka upp dig den 6 juli redan nu!

Seminariet heter "Många barn misslyckas fortfarande i skolan - trots läsgarantin. Hur kan vi göra den framgångsrik?"

Arrangör: Dyslexiförbundet, Plugga med bilder

Dag: 6 juli 2021 09:00 - 10:15

 

Länk till evenemanget live: https://almedalsveckanplay.info/61238

 

Om vi ska få alla barn att lyckas behöver vi tänka om. Idag skapas de flesta läromedel utifrån normaleleven. För barn med svårigheter utvecklas specialpedagogiska läromedel. Detta sätt bygger in både exkludering och misslyckanden.

Tänk om vi vänder på perspektiven och utvecklar läromedel utifrån de svårigheter och styrkor som barn med läs- och skrivsvårigheter har. Då inkluderas dessa elever och de slipper börja sin skolgång med ett misslyckande.

Dyslexiförbundet driver ett arvsfondsprojekt som utforskar hur ett sådant läromedel kan utformas. Under seminariet deltar pedagoger från våra testskolor som berättar om sina erfarenheter av projektet utifrån ett barnperspektiv.

I diskussionen medverkar också SPSM, logoped, Dyslexiförbundet, FDB och arvsfondsprojektet Plugga med bilder.

 

Läs mer på Almedalens hemsida. (Länk till almedalsveckan.info).