Medlemspanel

Bild: Brooke Lark / Unsplash
Vill du påverka? Kom med i vår nya medlemspanel.

Dyslexiförbundet får ofta frågor om vad medlemmarna tycker. Det kan till exempel handla om hur information ska se ut eller hur en digital tjänst ska fungera. Frågorna kommer från myndigheter, organisationer och företag.

Nu vill vi bli fler som är med och påverkar och därför bildar vi en medlemspanel.

Den som är med i panelen får ett mejl eller ett sms med den aktuella frågan. Det är alltid frivilligt att svara. Du kan när som helst be om att få lämna panelen.

Välkommen i panelen!

Så här gör du för att gå med i panelen (du måste självklart vara medlem):

  • Öppna medlemsbrevet (från juni 2021) och klicka på länken för att anmäla dig.
     
  • Kontakta Ester Hedberg ester.hedberg@dyslexi.org / 08-665 17 05

     

Ämnen: