Studentenkät om stöd och hjälp

""
Foto Element5 Digital / Unsplash
Vilket stöd får du på universitet eller högskolan? Svara på vår enkät. Vi kan sen använda era svar för att se till att ni får bättre stöd och hjälp på lärosätena.

Vilket stöd får du som själv har läs-, skriv- eller räknesvårigheter på ditt universitet/din högskola. Är lärosätet så bra på att nå ut med information om stöd som de tror att de är?

Svaren kommer att presenteras senare i höst (november-december) i Läs & Skriv 4.

Sprid gärna länken till enkäten vidare till dina vänner. Ju fler som svarar, desto lättare blir det att vi får lärosätena att ändra i sin information/i det stöd de ger, när så behövs.

Gå till enkäten.  #DysStudentStöd

Om du vill få frågorna upplästa och svara på frågorna muntligt, ring Sara Rydin på Dyslexiförbundet på 073-725 69 19. Du kan också läsa alla frågorna med talsyntes här.

Ladda ner affisch om enkät för att sätta upp på anslagstavla!

Under våren 2021 gick vi ut och frågade universiteten och högskolorna vilket stöd de har till studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Vi frågade dem till exempel om de utbildar sina lärare i hur de ska arbeta med funktionsnedsättningar och vilken typ av hjälpmedel och stöd de ger till sina studenter. Vi har fått in ganska många svar, men hoppas på några till. Resultatet ska presenteras i Läs & Skriv nr 4.

 

Läs mer om att studera som vuxen.

Läs mer om tillgänglig kurslitteratur.

Läs mer om vad som gäller vid högskoleprovet.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Affisch om enkät