Nytt läromedel fångar upp barn som misslyckas

Illustration: Carina Söe-Knudsen
Trots läsgarantin misslyckas många barn i skolan. Nu finns ett nytt läromedel som kan göra den framgångsrik.

Havsäventyret är ett nytt läromedel för läs- och skrivinlärning i förskoleklass. Det har tagits fram för att fungera för alla elever, men är utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever i riskzonen att utveckla dyslexi. Resultatet blir inkludering och riskerna för misslyckanden minskar.

Havsäventyret består av spännande bilder, berättelser och rim, vilket gör att undervisningen blir lustfylld och lärorik. Det som gör läromedlet unikt är att det med hjälp av bilder går att introducera språkljud före bokstäver. På så sätt skapas tidigt en fonologisk medvetenhet hos alla elever.

Under det senaste året har läromedlet testats av flera klasser runt om i Sverige och erfarenheterna är mycket positiva. Så här säger Ann Björnsson, speciallärare på Elmeskolan i Älmhult.

– Vi har analyserat de tester som genomförts sedan vi började med Havsäventyret. Via LegiLexi kan vi följa elevernas resultat över tid och ser tydliga belägg för att framsteg görs med den fonologiska medvetenheten. Vi har även gjort DLS-test i årskurs 1 och 2. Där har vi elever som ökat sitt resultat från nivå 0 till nivå 3. Det är glädjande att det har gått bra för så många barn.

www.pluggamedbilder.se kan du läsa mer om vad som gör Havsäventyret unikt, hur pedagogiken fungerar och vad lärare och skolledning tycker.

Havsäventyret är framtaget av projektet Plugga med bilder som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

För mer information, kontakta Helena Borges, initiativtagare, projektledare och läromedelsutvecklare på Dyslexiförbundet.

helena.borges@dyslexi.org

070-672 77 80

Ämnen: