Nadja Carlsson

En av våra eldsjälar inom dyslexin har lämnat oss i Göteborg. Vi kommer att sakna hennes entusiasm. Tack Nadja för att du kämpade för oss alla.

Vi vill uppmärksamma Nadja Carlsson som lämnade oss den 12 oktober 2021, hon blev 91 år.

Nadja var aktiv i Dyslexiförbundet i Göteborg under en lång period av sitt liv, de senaste tio åren var hon stödmedlem. Hon var engagerad lärare på komvux och gjorde väldigt mycket för oss dyslektiker. 

Hon har skrivitit en avhandling om dyslexi "I kamp med skriftspråket" för att läsa tryck på länken nedan:

https://www.spsm.se/globalassets/funktionsnedsattning/avhandlingar/i-kamp-med-skriftspraket-carlsson-nadja.pdf

Vår tidning "Läs & skriv" har intervjuad henne 2012 tryck på länken för att läsa:

https://www.dyslexi.org/sites/default/files/12-02.pdf

Skolledaren har också en intervju med henne, tryck på länken för att läsa: 

https://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2011/Dyslexi-paverkar-/

Vi vill skänka en extra tanke på Nadja och hennes familj den 12 november då begranvingen äger rum.

Tack Nadja för allt du har gjort för oss

Dyslexiförbundet i Göteborg

Ämnen: