Förbundet

Dela ditt vittnesmål kring nationella proven

Hjälp oss genom att ge ditt vittnesmål om din eller ditt barns upplevelse av att skriva nationella proven i svenska i åk 3 och 6. Förbundets ordförande Catrine Folcker berättar i artikeln om vad som hände när hennes barn skulle göra nationella provet i åk 6.

Ester är politiskt driven

Ester Hedberg är redaktör för vår tidning Läs & Skriv. Men hon har flera roller.

10-årig grundskola kräver en bättre lärarutbildning

10-årig grundskola är ingen bra lösning för de elever som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Vi vet att många av dem är mycket skoltrötta när de når de högre årskurserna. De kan ha dåligt självförtroende på grund av många misslyckanden och ångest över att alltid vara på efterkälken. För de som har det tuffast kan ytterligare ett skolår kännas som ett straff.

Träffa oss i Almedalen 2021

Den 6 juli har vi digitalt seminarium på Almedalen. Boka upp dig den 6 juli redan nu!

Dyslexiveckan 2021

Dyslexiveckan 2021 infaller 4-10 oktober. Årets tema är Kultur för alla ꟷ på olika sätt.
Ung man.

Rio i medlemsregistret

Sedan januari 2021 har Rio tagit över medlemsregistret.

Sidor