Förbundet

""

Rapport om stöd på högskola

Många högskolestudenter med dyslexi och dyskalkyli behöver mer och bättre pedagogiskt stöd under sina studier. Det visar vår enkät som 81 studenter svarat på. I en annan enkät som vi riktade till högskolorna svarar lärosätena att många lärare inte får någon utbildning om läs-, skriv- och räknesvårigheter.
""

SELSI — projekt för att göra muntligt språk mer begripligt

Dyslexiförbundet är partner i ett nytt europeiskt projekt, SELSI, vilket är en förkortning av Spoken Easy Language for Social Inclusion.
""

Ge bort ett medlemskap

Ge bort ett medlemskap i Dyslexiförbundet i present.

Föreläsningskväll i Kalmar 28 februari

Vi bjuder på 3 föreläsningar om läs-, skriv- och räknesvårigheter om att stödja elever, om att skriva trots att man har dyslexi och om Dyslexiförbundet.
""

Stor rea i webbutiken

Stor rea i webbutiken! 20-40 procents rabatt på de flesta av våra böcker.

Ge bort ett medlemskap i jul - vinn en läspenna

Ge bort ett medlemskap i Dyslexiförbundet så bidrar du till ett bättre samhälle. Du är då med i utlottningen av en Echo Smartpen läspenna (värde 2 425 kr inkl. moms) från Svensk Talteknologi.

Sidor