Västmanland

Välkommen till Västmanland län!

Styrelsens föreningstelefon 072-55 39 155

Kontaktperson: Tommy Karlsson

Tel: 0222-340 53, 070-654 64 69

Postadress: c/o Tommy Karlsson
Södra Solmyravägen 20
731 15 Kolsva.
vastmanland@dyslexi.org

Hemsida:www.dyslexi.org/vastmanland

Föreningslokal  Eriksborg i Västerås

Dyslexiförbundet i Västmanland

c/o HV Hörntorpsvägen 4, 724 71 Västerås

Ingång 25  (norra sidan)