Nordvästskåne

 Dyslexiförbundet i Nordvästskåne!

Vi verkar från kust till kust i 18 kommuner i norra Skåne

Postadress:
Dyslexiförbundet i Nordvästskåne
c/o Ingrid Andersson
Söderåsvägen 227
267 90  BJUV
nordvastskane(at)dyslexi.org

Hemsida:
dyslexi.org/nordvastskane 

Kontaktperson:
Ingrid Andersson
Tel: 070-733 18 39
nordvastskane(at)dyslexi.org 

Webb & medlemsregisteransvarig:
Lars Eric Nilsson
lars.eric.nilsson(at)telia.com 

Förtroendevalda efter årsmötet 2019-03-14;

Styrelse:  Ordförande. Ingrid Andersson Bjuv,
Sekr. Lars Eric Nilsson Nyvång, Kassör Stellan Johansson Åhus, Cate Storm Vittsjö, Birgitta Svensson Teckomatorp, Marita Larsson Ekeby.och Helene Ehriander Kågeröd.

Suppleanter:  1) Ingela Liljekvist Ekeby.  2) Linda Malm Ängelholm. 
3) Caudia Sallby Perstorp  4) Aase Jönsson Billeberga.
 

Revisorer:  Jörgen Palm Malmö, Lena Franzén Åhus och suppl. Allan Nilsson Hbg.

Valberedningen: Lise-Lotte Nilsson Nyvång, Paul Liljekvist Bjuv, Niclas Malm Ängelholm

Ungdomssektionen:  Marita Larsson Ekeby, Edwin Larsson Ekeby, Johan Sallby Perstorp

 

Län

Distrikt Skåne

Bilder

Styrelsemöte i NV-Skåne