Tidningen Läs & Skriv

Bokmässan om dyslexi

Två inslag på årets bokmässa handlar om dyslexi. Årets bokmässa är digital och öppen för alla. Varför inte passa på?

Läs & Skriv försenad

Snart kommer tidningen Läs & Skriv i din brevlådan. Den handlar bland annat om förändringar i Dyslexiförbundet och om Europeiska Dyslexiveckan 2020 och har temat "Att läsa och skriva på jobbet".

Hovrätten går emot tingsrätten - inte diskriminering

Hovrätten i Örebro går emot tingsrättens tidigare dom, och tycker inte att kommunen har diskriminerat Hampus. Hovrätten anser att kommunen har visat att anpassningarna varit lämpliga.
Allvarlig kvinna framför bibliotekshylla

Prisat skolbibliotek förlorar sin bibliotekarie

Diö skola i Älmhult har utsetts till Årets skolbibliotek i världsklass 2020. Samtidig har kommunen bestämt att spara på skolbiblioteken. Fyra av sju skolbibliotekarier får sluta vid årsskiftet.

Flera kompetenser i elevhälsan ger resultat

Skollagen säger att elevhälsan ska vara tvärprofessionell. Det betyder att de som jobbar med elevernas hälsa måste ha olika kunskaper.
Två kvinnor i medelåldern.

Plugg på distans kräver stabil teknik, struktur och återkoppling

För att hindra spridning av coronaviruset tvingas de svenska gymnasieskolorna hålla stängt. Eleverna får undervisning på distans. Det är en utmaning. Tydlig struktur, stabil teknik och återkoppling är viktigt. Särskilt för elever i behov av särskilt stöd.

Sidor