Vi anordnar studiecirklar tilsammans med ABF i Norrköping

Vi anordnar studiecirklar i samarbete med ABF.

Studiecirkel för anhöriga till barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Kurskostnad medlem 300kr + materialkostnad. Icke medlem 350kr + materialkostnad. Kurstillfällen 10 gånger

Studiecirkel för dig med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Kurskostnad medlem 300kr + materialkostnad. Icke medlem 350kr + materialkostnad. Kurstillfällen 10 gånger

Studiecirkel för dig som använder daisyspelare.

Kurskostnad för medlem 100 Kr. Icke medlem 150Kr. Kurstillfällen 2 gånger

Kontakta norrkoping@dyslexiforbundet.se

för mer information.

Ämnen: