Nyhetsarkiv 7 apr - 17 mar

 

31 mars

Utbyggd lärarutbildning räcker inte

Aviserade utbyggnader av olika lärarutbildningar räcker inte för att täcka skolornas behov av personal. Om inget oförutsett inträffar består lärarbristen i många år, enligt en ny prognos från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Läs mer på SvD

 

30 mars

Västmanland under kritik

Västmanland är det enda landstinget i landet där diagnosen dyslexi inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. ”Det är förskräckligt. Det är under all kritik”, säger Ulrika Ekman, ordförande i Västerås dyslexiförbund.

23 mars

"Vi vill ta dem till domstol"

En ny ideell förening bildas för att driva diskrimineringsfrågor. "Med lagen som verktyg" blir den nya föreningens namn, enligt ett blogginläggsom publicerats på fulldelaktiget.nu idag.

Läs mer på Föräldrakraft

 

20 mars

Ny gymnasieutredning

Nu tillsätter regeringen en utredning vars övergripande mål är att alla unga ska påbörja och avsluta sin gymnasieutbildning. Man vill också återinföra estetiska ämnen.

Läs mer på Skolvärlden

 

18 mars

Skolan ville vänta med utredning

Redan i första klass oroade sig Karin för sonens läs- och skrivsvårigheter. Men enligt henne var det först när hon hotade med Skolinspektionen som en utredning om dyslexi inleddes.

Läs mer på Na.se

 

17 mars

Sämre hälsa än övriga befolkning

Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Lägre sysselsättningsgrad, avsaknad av praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling är några faktorer som spelar roll. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Ämnen