Studiecirkel i Örebro- Hjälp mitt barn har dyslexi!?

Nästa steg för oss här i Örebro är att dra igång en studiecirkel. Denna cirkel kommer att lägga kraft på att ge råd och stöd till föräldrar som har barn med dyslexi.

Vi på Dyslexiförbundet i Örebro län ordnar i samarbete med ABF en studiecirkel i höst med tema "Hjälp mitt barn har dyslexi!?". Den vänder sig i första hand till föräldrar med barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. När man misstänker att barnet har dessa svårigheter eller just fått en diagnos kan det vara värdefullt att träffa andra i samma situation för att diskutera och få råd, tips och stöd.

Mer information och hur du anmäler dig framgår av bifogad PDF-filen nedan.

Varmt välkomna!

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon information_om_studiecirkeln.pdf