Försäkringskassan gör det tryggare och enklare för föräldrar i Linköping

Försäkringskassan kraftsamlar för att göra det enklare och tryggare för personer med funktionsnedsättning. Nu utökas satsningen på att möta föräldrar med svårt sjuka barn eller barn med en funktionsnedsättning tidigare i vården.

Läs mer om Försäkringskassans kraftsamling för personer med funktionsnedsättning via länken

Länkar

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b4a75225-7d6d-454a-9065-0dea0531...