Visste du att fem till åtta procent av svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi eller matematiksvårigheter/dyskalkyli? Det motsvarar cirka 500 000 personer i Sverige. För att kunna ge stöd till alla behöver vi mer resurser och fler engagerade företag som vill samarbeta med Dyslexiförbundet. Ett samarbete med oss betyder mycket för ert företag. Kännedomen bland allmänheten ökar, era kundrelationer stärks och det blir enklare att attrahera kompetenta och medvetna medarbetare. Ni kan välja mellan att bli huvudsponsor eller sponsor. Oavsett vad som passar er är vi tacksamma för ert stöd. Bidraget är väsentligt för alla de som lever med dyslexi eller dyskalkyli. Gör en meningsfull insats. Bli vår sponsor