Dyslexiförbundet är Sveriges största förbund för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Vi har ca 7 000 medlemmar organiserade i 40 föreningar och distrikt runt om i landet. Vi jobbar primärt för att varje individs behov ska uppfyllas i alla sammanhang, vare sig det gäller barn eller vuxna. Dessutom är vi djupt involverade i hur all information i vardagen kan göras begriplig och hur kultur kan bli lätttillgänglig. Vilket stöd elever kan få i skolan och hur lärarutbildningen kan förbättras. Vad man kan få hjälp med i hemmet och vilka hjälpmedel arbetsgivare kan erbjuda. För att få igenom det här driver vi flera projekt vars syfte är att påverka politiker, myndigheter samt stimulera lärare och inspirera arbetsgivare. Vi har kommit en bit på vägen, men med ert stöd blir det enklare att nå ända fram. Intresserad? Kontakta oss. Delar ni våra värderingar och önskar ett meningsfullt samarbete som stärker ert varumärke? Kontakta Kanslichef Olov Berggren. E-post: olov.berggren@dyslexi.org Telefon: 070-720 86 93. V I N T E R G A T A N 2 | 1 7 2 6 9 S U N D B Y B E R G W W W . D Y S L E X I . O R G Det här går ditt stöd till