Styrelsen Skellefteå

Här har ni oss förtroendevalda i Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå

Styrelsen i Dyslexiförbundet FMLS i Skellefteå:

Linda Granberg, ordförande
Magdalena Nyström, Vice ordförande, Sekreterare
Cathrine Johansson, kassör

Veronica Frimodig Burman
Hanna Burman
Victoria Österstrand
 

Suppleanter:

Carina Forsberg
Åsa Hägglund Larsson
Marielle Rånes Norberg

 

Ämnen