Skrivknuten - info, råd och stöd.

Webbinarium om hjälpmedelsstöd i arbetslivet

Den 19 januari har vi ett webbinarium för medlemmar. Det handlar om hjälpmedel för dig som är eller ska ut på arbetsmarknaden.

"Svårt få stöd för både dyslexi och dövhet"

Studenten Annica Berlin är döv och har dyslexi. På universitetet får hon stöd i form av förlängd tid och anteckningshjälp. Hon erbjuds även inläst kurslitteratur, men den kan hon av naturliga skäl inte ta del av.

Kolla in vår uppdaterade applista!

Förutom appar hittar du i 2021 års uppdatering även program till datorn i vår lista på användbara mobilappar och datorprogram.

Utredning och insatser i skolan

Vår systerförening Svenska Dyslexiföreningen har 2021 tagit fram en ny utredningsmodell för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Bok om matematiksvårigheter i skolan

Nu finns det en bok om matematiksvårigheter i skolan för skolpersonal i vår webbutik.

Vilka appar använder du med dyslexi?

Vilka appar använder du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Vi försöker ta reda på svaren.

Sidor