Skrivknuten - info, råd och stöd.

Föräldrar, dyslexi och högläsning

Är du förälder och har dyslexi? Högläser du för ditt barn? Kanske inte. Här bjuder vi på ett tips om hur du kommer igång.

Se filmerna från Dyslexiveckans webbinarier

Under Dyslexiveckan, 5 till 11 oktober 2020, ordnade vi 5 stycken webbinarier om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Se filmerna.

Skrivknuten hos Dyssepodden

Dyslexiförbundets rådgivare Inger Rålenius har gjort att besök hos Dyssepodden.

Webbinarium under Dyslexiveckan

Anmäl dig till något av våra fem webbinarier under Dyslexiveckan, 5-11 oktober 2020. De kräver anmälan. Begränsat antal platser.

Vi berättar gärna

Dyslexiförbundets rådgivning, Skrivknuten har många av svaren, om läs-, skriv- och räknesvårigheter, om dyslexi och om dyskalkyli. Vi håller föreläsningar - öga mot öga eller över nätet.

Kurslitteratur på högskolan

Plötsligt står du med en lång lista med kurslitteratur i handen. Hjälp! Vad göra?

Sidor