Gratis nummerupplysning

En telefon
Om du har dyslexi, så har du kanske svårt att använda en telefonkatalog, eller att leta efter telefonnummer via appar eller på nätet? För dig finns gratis nummerupplysning via telefonen.

När du ringer 118400, får du upplysning om telefonnummer och kan även bli framkopplad. Tjänsten är gratis och drivs på uppdrag av Post- och telestyrelsen.

Ring till kundtjänst (vardagar) för att anmäla dig för tjänsten: 08-522 144 64

För att få fler exempel på tjänster för dig med dyslexi se bifogad länk: http://dyslexi.org/skrivknuten-info-rad-och-stod/ovriga-verktyg-och-tjanster

Ämnen:

Länkar

Mer information från PTS
118400.se
dyslexi.org om övriga verktyg och tjänster