Övriga verktyg och tjänster

Teletals monter på mässa
Bild: Eva Hedberg
Det finns många tjänster som kan underlätta vardagen:

Kostnadsfri nummerupplysning
Funktionshindrade får gratis nummerupplysning på telefonnummer 118400. Anmäl dig på tjänstens webbplats eller ring kundservice på telefon: 08-522 144 64 (vardagar kl. 9-16). Tjänsten gäller både mobila och fasta telefoner.
 

Teletal/Taltjänst
Teletal är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst för dig som behöver talstöd, minnesstöd eller anteckningshjälp.
Taltjänst är en tolkservice för bland annat den som har svårt att läsa och skriva. Tjänsten erbjuds i ett tiotal landsting.
 

Talböcker
För dig som gärna läser finns möjlighet att låna talböcker på http://www.legimus.se/
 

Taltidningar
Många dagstidningar finns inlästa som taltidningar.
 

Talande textremsa på TV
Talande textremsa på TV finns på SVT1, SVT2 ,Kunskapskanlen ,Barnkanalen/SVT24 och SVT Play se länkar nedan .

Talande textremsa på bio
Det här är en tjänst som är under utveckling. Här hittar du information om tjänsten.

I juni 2011 gav regeringen i uppdrag till SFI (Svenska Filminstitutet) och PTS (Post- och telestyreslen) om att genomföra ett projekt för göra film på digitala biografer tillgänglig för personer med synskada och dyslexi.

En månad tidigare hade Dyslexiförbundet vunnit PTS innovationstävling för en idé om hur en tjänst med talande textremsa ska kunna se ut. Under hösten 2011 startar projektet Talande textremsa igång på dyslexiförbundet. 

 

Bifogat material

PDF icon rattigheter_for_personer_med_dyslexi_.pdf

Länkar

Låna talböcker
Uppläst textremsa Movietalk
Taltidningar
SVT uppläsning av text SVT play
SVT uppläsning av text SVT på marknätet
SF bio om uppläst text