1177 Vårdguiden

Den nya tjänsten "1177 Vårdguiden" är nu i gång på Internet. På tjänsten kan man förutom information om vård, hitta information om regler och rättigheter. Viss information gäller enbart för Stockholms län!

På 1177 Vårdguidens hemsida, hittar du information om regler och rättigheter som gäller i ditt landsting. Du hittar också fakta och råd kring hjälpmedel.

 

Regler och rättigheter

Genom tre steg hittar du information om hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter:

1. Gå till 1177 Vårdguidens hemsida. Se länk i länklistan.

2. Välj ditt landsting.

3. Klistra in följande text i sökfönstret: "hjälpmedel vid läs och skrivsvårigheter".

Här hittar du allmän information om vilka hjälpmedel som finns. Här finns också allmän information om vart du vänder dig för att få dina hjälpmedel. Samma information presenteras under alla landsting, än så länge. Förhoppningsvis förändras detta i framtiden.

 

Fakta och råd

Här hittar du fakta om hjälpmedel för kognitiv stöd. Se länk i länklistan. Här kan du bläddra för att se vilka olika hjälpmedel som finns. Det kan vara bra att titta igenom listan för att hålla sig informerade om nya hjälpmedel.

Ämnen:

Länkar

https://www.1177.se
https://www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Produkter/Kognition-och-kommunikation/Lasa-o...