Äppelboken i ny version!

Karin Ohlis och Torbjörn Lundgren
Karin Ohlis och Torbjörn Lundgren har skrivit boken "Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld" (bild: Eva Hedberg)
Nu kommer boken "Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter – i en digital värld". Boken förklarar hur man förenklar skolarbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Världen förändras snabbt. I dag sitter många tvååringar och spelar spel på surfplattor. För dem är digitala verktyg lika naturliga som kritor var för oss något äldre. När de börjar skolan får en del av dem möta lärare som inte alls är uppdaterad med utvecklingen.

Samtidigt men de tekniska framstegen har kunskapen om vårt tänkande och våra förmågor utvecklats. I dag är det vetenskapligt belagt att våra hjärnor fungerar lite olika redan från födseln. Vissa har goda förutsättningar att utvecklas musikaliskt eller inom bollsport, medan andra måste kämpa för att ta en ren ton eller pricka bollen. Samma sak gäller förstås förmågan att läsa och skriva.

Dagens teknik tillåter att vi tar till oss, bearbetar och presentera kunskap på olika sätt. Det kan eleven med läs- och skrivsvårigheter dra stor nytta av. Men då måste läraren känna till möjligheterna med tekniken, samt elevernas styrkor och svagheter.

Men den här boken vill vi hjälpa lärarna att förstå varför och hur tekniken kan utnyttjas, säger Torbjörn Lundgren.

Länk till en okortad version av tidningstexten hittar du under "bifogade material".

Boken kostar 90 kr och kan beställas i Webbshopen ovan.

Ämnen: