Arbetsliv

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på våra förmågor att läsa, skriva och räkna. Som tur är utvecklas de alternativa verktygen i snabbt takt.

Om du arbetar
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan hjälpa dig om du redan har ett arbete.


Om du är arbetssökande
Om du har dyslexi så är du troligtvis inskriven hos Arbetsförmedlingen. När du kontaktar arbetsförmedlingen, berätta om dina svårigheter.


Om du är arbetssökande och har ett jobb på gång

Känner du dig osäker på hur du ska klara ditt nya jobb så kan arbetsförmedlingen hjälpa dig.


Om du vill studera

Om du saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet, kontakta närmaste Komvux. Du kan också kontakta en folkhögskola.


Vill du prata om dina erfarenheter?

Kontakta Dyslexiförbundet på din ort, eller närmaste ort. 

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon sius_as.pdf
PDF icon af_hjalpmeldel_pa_arbetet.pdf
PDF icon fk._arbetshjalpmedel.pdf
PDF icon hjalpmedel_for_personer_med_las-_och_skrivsvarigheter_dyslexi.pdf
PDF icon information_om_appar_dyslexi_nov_2018.pdf
PDF icon rattigheter_for_personer_med_las_och_skrivsvarigheter_2019-01.pdf
PDF icon bidrag-till-hjalpmedel-pa-arbetsplatsen-as-faktablad.pdf
PDF icon se_kompetensen_-_fran_handisam_2011.pdf
PDF icon rattigheter_for_personer_med_las_och_skrivsvarigheter_2019.pdf

Länkar

Iris Hadar Arbetsplatsanpassningar
Arbetsmiljöupplysning
ICAP arbetar med arbetplatsanpassingar
Iris Hadar
Försäkringskassan Arbetshjälpmedel
Arbetsförmedlingen Stöd för dig med funktionsnedsättning