Arbetsliv

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på våra förmågor att läsa, skriva och räkna. Som tur är utvecklas de alternativa verktygen i snabbt takt.

Om du arbetar

Förändringar på arbetet eller nya arbetsuppgifter kanske gör att du inte klarar av ditt arbete fullt ut. Eller så har du ett nytt arbete. Då kan du ta hjälp av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Läs om vad som gäller när du har ett arbete och vill ha hjälp.

 

Om du söker arbete eller just har fått ett arbete

Det är lätt att känna sig osäker kring en anställning som man inte har påbörjat.

Läs om vilket stöd du kan få innan du börjar arbetet. 

 


Vill du prata om dina erfarenheter?

Kontakta Dyslexiförbundet på din ort, eller närmaste ort. 

 

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon af_hjalpmeldel_pa_arbetet.pdf
PDF icon fk._arbetshjalpmedel.pdf
PDF icon bidrag-till-hjalpmedel-pa-arbetsplatsen-as-faktablad.pdf
PDF icon se_kompetensen_-_fran_handisam_2011.pdf

Länkar

Dyslexiförbundets guide: Rättigheter för personer med läs och skrivsvårigheter
Dyslexiförbundets guide: hjälpmedel för personer med dyslexi
Dyslexiförbundets guide: applistan!
Iris Hadar Arbetsplatsanpassningar
Arbetsmiljöupplysning
ICAP arbetar med arbetplatsanpassingar
Försäkringskassan Arbetshjälpmedel
Arbetsförmedlingen Stöd för dig med funktionsnedsättning