Barns tidiga utveckling

Pojke klappar händer
Bild: Eva Hedberg
Genom språk- och räknelekar kan föräldrar stärka sina barns språkliga och matematiska förmågor. Det ger barnen bättre förutsättningar när de ska lära sig läsa, skriva och räkna. Genom att repetera i vardagen lär sig ditt barn.

Grundläggande språk och räknefärdigheter, 0-5 år
De första åren lär sig barnen det allra mest grundläggande i språk och räknefärdigheter. Du kan hjälpa ditt barn under den här perioden genom att prata, sjunga, räkna och göra saker tillsammans. 

Saker att göra i vardagen kan till exempel vara:

  • Läs böcker tillsammans med barnet. Välj böcker efter ålder och intresse. Läs, men pratar också om texten och bilderna.
  • Prata med barnet om sådant som ni ser tillsammans. Prata om egenskaper hos det ni ser. Prata om vad det kan användas till eller vad det gör. Exempel: "Ser du att hunden är svart och vit? Titta, nu viftar hunden på svansen. Varför tror du att han skäller ut? Jag tror att hunden är glad."
  • Be ditt barn att göra saker. Exempel: "Kan du ge mig den röda klossen? Lägger du skeden på bordet?
  • Sjung tillsammans med ditt barn.
  • Rim och ramsor är en viktig del för att lära sig språk.
  • Prata om mängder. Exempel: "Ska vi ta de här två klossarna och lägga dem bredvid de tre leksaksdjuren?"

Ditt och barnets språk
Det språk som du använder med ditt barn är naturligt svårare än det språk som barnet själv använder. Barnet förstår ord långt innan hen själv kan använda dem. Barnet behöver höra ett ord användas ganska många gånger innan det används. 
Om du använder ett för komplicerat språk, är risken att barnet tappar fokus. 

Hitta språket
Se filmerna om små barns språkutveckling "Hitta språket" hos Kod-knäckarna: https://www.kodknackarna.se/hitta-spraket/

 

Ämnen

Länkar

Om Språkutvecklingen och Språklekar
Bornholmsmodellen
Kodknäckarna - om tidig träning för att knäcka läskoden