Bok om matematiksvårigheter i skolan

""
Nu finns det en bok om matematiksvårigheter i skolan för skolpersonal i vår webbutik.

Boken heter "Elever i matematiksvårigheter" och är skriven av Ingemar Karlsson. Han är matematiklärare och föreläsare och boken byttger på hans avhandling. Han är verksam som forskare vid Lunds universitet.

Boken förklarar varför elever har svårt med matematiken i skolan samt hur omfattande problemet faktiskt är. Den utgår från utbildningsvetenskapen men ger också konkreta förslag på åtgärder för lärare och skola. 

Köp boken i vår webbutik. (Länk till butik.dyslexi.org).

 

Ämnen: