Digitala läromedel

Dyslexiförbundet har i många år drivit kravet på en bok en cd. Det vill säga att all skriven text också måste kunna konsumeras på andra sätt än traditionellt läsande.

Med åren har vi fått allt större gehör för detta och på Dysleximässan i Malmö år 2008 presenterade Studentlitteratur sitt koncept.

Ämnen: