Dyslexi - förbannelse eller möjlighet?

Logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson har djupintervjuat 40 personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att få svar på frågan hur de kunnat klara skola, utbildning och arbete så bra?

I boken Dyslexi förbannelse eller möjlighet? - Att lära sig leva med läs och skrivsvårigheter/dyslexi diskuterar de utifrån intervjuerna vad som är viktigast för att klara skola, utbildning, arbete och fritid.

I boken Dyslexi - förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser kan man läsa 25 av intervjuerna och här publicerar vi övriga skildringar.
Sammantaget ger intervjuerna en bredd som visar på mångfald, men med vissa saker gemensamt.

Du kan läsa eller lyssna på ett antal av levnadsberättelserna via länkarna under Relaterade artiklar.

 

Arbetet med intervjuerna har varit möjliga att genomföra genom ett samarbete mellan Dyslexifonden och Läsrörelsen, som fått medel från Allmänna arvsfonden och böckerna är utgivna på BTJ förlag.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Levnadsberättelse Göte

Länkar

BTJ förlag