Dyslexi och dyskalkyli

Att kunna läsa, skriva och räkna obehindrat är ingen självklarhet. En studie visar att 25 procent av svenskarna har svårt att läsa en tidningsartikel om ett okänt ämne. En annan att 20 procent av niondeklassarna har svårt att klara skolmatematiken.

Ofta handlar läs-, skriv- eller räknesvårigheter om för lite träning eller dålig pedagogik. Andra orsaker kan vara koncentrationssvårigheter, svagt arbetsminne eller nedsatt begåvning. Ibland beror svårigheterna på dyslexi eller dyskalkyli.

Läs-, skriv- eller räknesvårigheter kan leda till dåligt självförtroende, och till sämre förutsättningar i skolan och på arbetsmarknaden. Bra bemötande och rätt stöd kan göra skillnad som natt och dag.

Ladda ner vår broschyr om dyslexi. (pdf)

Ladda ner vår broschyr om dyskalkyli. (pdf)

 

Länkar

SPSM s stödmaterial matematiksvårigheter