Dyslexi och engelska - a happy marriage?

Logoped Bodil Andersson Rack intervjuas om möjligheterna för personer med dyslexi att läsa engelska. Och i anslutning till det, pedagog Malin Holmbergs artikel Engelska för dyslektiker - hur personer med dyslexi kan lära sig läsa och skriva på engelska.