En dator till varje elev: exempel från England

Fil. lic. Hans Persson berättar om ett exempel på hur datorer kan påverka undervisningen.
Ämnen: