Föreläsningar

Bild Jaime Lopes / Unsplash
Dyslexiförbundets rådgivning, Skrivknuten har många av svaren, om läs-, skriv- och räknesvårigheter, om dyslexi och om dyskalkyli. Vi håller föreläsningar - öga mot öga eller över nätet.

Vi kommer gärna till er arbetsplats eller skola, eller som nu genom ett webbinarium, och berättar om:

  • Vad det innebär att ha läs-, skriv- eller räknesvårigheter, dyslexi eller dyskalkyli.
  • Vilka utmaningar som kan uppstå på arbetsplatsen eller i skolan .
  • Vilket stöd som finns för arbetstagare/arbetsgivare eller för elev/lärare.
  • Vilka hjälpmedel som kan underlätta.
  • Vilket stöd ni kan få från myndigheter.

Allt är möjligt. Hör av dig till oss.

Kontakt
E-post: Forbundet@dyslexi.org
Telefon: 08-6651700

Mer information om Skrivknuten